iPhone 12 Pro Max không có đèn nền

Sau khi thay thế màn hình, chủ sở hữu iPhone có thể gặp sự cố khi đèn nền của điện thoại thông minh của họ bắt đầu hỏng hoặc ngừng hoạt động hoàn toàn. Có thể đáng thất vọng khi gặp sự cố này khi iPhone hoạt động tốt trước khi thay thế. Điều quan trọng là phải tính đến cả phần mềm và phần cứng như những giải pháp tiềm năng cho vấn đề này.