Samsung Galaxy M23 SM-M236B Pinout

Bằng cách sử dụng pinout này, bạn có thể thực hiện lập trình chip UFS, Flash, xóa khóa người dùng Samsung Galaxy M23, đặt lại FRP, ghi kết xuất UFS, xóa khóa MDM. Tại đây, bạn sẽ nhận được kết nối trực tiếp của Samsung Galaxy M23 M236B UFS ISP Pinout và các cách của nó.