Samsung Galaxy M42 SM-M426B Pinout

Bằng cách sử dụng pinout, bạn có thể thực hiện Flashing chip UFS, xóa khóa người dùng Samsung Galaxy M42, đặt lại FRP, ghi kết xuất UFS, xóa khóa MDM. Tại đây, bạn sẽ nhận được kết nối trực tiếp của Samsung Galaxy M42 M236B UFS ISP Pinout và các cách của nó.