Samsung Galaxy M52 SM-M526B Pinout

Bằng cách sử dụng pinout, bạn có thể thực hiện lập trình chip UFS, Flash xóa khóa người dùng Samsung Galaxy M52, đặt lại FRP, ghi kết xuất UFS, xóa khóa MDM. Tại đây bạn sẽ nhận được kết nối trực tiếp của Samsung Galaxy M52 SM-M526B UFS ISP Pinout và cách thức của nó.