Hướng dẫn sửa chữa: Nokia 150 TA-1235 không sạc được Hướng dẫn sửa chữa: Nokia 150 TA-1235 không sạc được 1
Hướng dẫn sửa chữa: Nokia 150 TA-1235 không sạc được

Hướng dẫn sửa chữa: Nokia 150 TA-1235 không sạc được

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Fix Phone
Đọc ở đây! Fix Phone Điều khoản và Quy tắc
Share This Thread:

vừa gặp 1 kèo chạm tụ trên đường sạc, gỡ bỏ con tụ to nhất done

Nếu bạn muốn đặt câu hỏi hoặc thảo luận xin vui lòng đọc ở đây!
Vui lòng tắt AdBlock hoặc thêm trang web của chúng tôi vào Danh sách trắng để hỗ trợ Fix Phone
Đọc ở đây! Fix Phone Điều khoản và Quy tắc

image quote pre code